• banner
  • banner
    Naše realizace kuchyní
    kuchyně na míru 
  • banner
  • banner

Přinášíme Vám náhled na naše realizace kuchyní. Každá kuchyně je architekty projektována na základě individuálních požadavků zákazníka. Pro úspěšné řešení interiéru bytu nebo domu je důležité seznámit se s požadavky a představami týkajících se celkového provedení kuchyně – design, materiály, barevnost, volba materiálu pracovní desky, stejně tak jako s celkovým životním stylem zákazníka, který je důležitý s ohledem na správný výběr kuchyňských spotřebičů.

Základní grafický návrh a cenová kalkulace kuchyně

Základní cenová nabídka včetně grafického návrhu – studie kuchyně obsahuje cenu kuchyňského nábytku bez montáže, dopravy, spotřebičů a kuchyňských doplňků.

Tento základní návrh zpracujeme dle představ a požadavků zákazníka zdarma. Vizualizace tohoto návrhu je zákazníkovi prezentována v dohodnutém termínu v našem kuchyňském studiu v Milevsku a je společně sjednána další strategie v pokračování projektu.

Projekt kuchyně

Součástí projektu je kompletní výkresová dokumentace kuchyně, která obsahuje – zakótované půdorysy, nárysy, jednotlivé zakótované pohledy včetně barevných perspektiv, kompletní instalační plány elektro, plyn, voda, odpad a kompletní podrobnou specifikaci spotřebičů, doplňků a materiálů, pracovních desek, obkladů včetně konečné cenové kalkulace. Tento projekt je současně autorizován.

Průběh realizace

1. Zpracování studie kuchyně dle požadavku zákazníka
2. Odborné zaměření v místě realizace kuchyně
3. Zpracování projektu kuchyně včetně pracovní desky, obkladů, rozvodů, vody, odpadu, spotřebičů a doplňků
4. Uzavření Smlouvy o dílo (Dále jen SOD)
5. Dodání kuchyňského nábytku včetně spotřebičů na místo montáže (do 5-ti týdnů od termínu uzavření SOD)
6. Montáž kuchyně včetně spotřebičů ( Zahájení montáže v den dodání nebo po vzájemné dohodě se zákazníkem)
7. Předání díla k užívání do max. 6-ti týdnů od uzavření SOD v případě dodávky pracovní desky a obkladů od firmy Schüller KG. V případě objednání speciálních pracovních desek a obkladů (kámen, corian, sklo, keramika) se lhůta pro předání díla prodlužuje vždy o 3 až 4 týdny
8. Podpis předávacího protokolu a předání konečné faktury, sloužící zároveň jako Záruční list